Krbová kamna

  • Jsou tepelné zařízení, které se používá k vytápění nebo vaření. Jsou vyráběna z litiny, kamene nebo jiných nehořlavých materiálů. Teplo v kamnech vzniká spalováním paliva.
    Kouř (spaliny) a další produkty hoření jsou odváděny do komína a odtud pak ven do ovzduší, nespalitelné zbytky paliva (popel) propadají do popelníku ve spodní části.
    Dvířka bývají opatřena nastavitelnou clonou k regulaci tahu. Jako palivo slouží nejčastěji dřevo nebo uhlí.
    Horní část kamen upravená k vaření se nazývá plotna. Plotna bývá nejčastěji součástí specializovaných kamen primárně určených pro přípravu pokrmů, taková kamna se pak nazývají sporák.

    Krbová kamna

  • Jsou vyráběna z kovu, kamene nebo betonu. Používají se k vyhřívání místností. Krbová se označují proto, že mají prosklená dvířka, kterými je vidět plamen.