• Komín je v největší míře využíván k odvádění spalin z objektů. Napojují se na něj spotřebiče pro všechny druhy paliv, zajišťující odvod spalin z topeniště.
  • Tlaku, vyvolanému rozdílem hustot spalin a okolního vzduchu, který žene vzduch komínem, se říká tah komína. Tah komína je závislý kromě poměru hustot ohřátých plynů a okolí i na objemu spalin v něm, tedy jeho výšce a vnitřním průměru.