• Krb V dřívějších dobách se využíval krb jako zařízení pro vytápění domů (staveb), či jako místo pro vaření, ale dnes je možné se setkat i s čistě dekorativními krby. Krb je většinou situován v centrální části domu, tak aby vytápěl pokud možno celý objekt.

Krbová kamna i krbové vložky jsou vyrobeny z litiny nebo ocelového plechu a mají často skleněná dvířka umožňující nerušený pohled do topeniště. Každý krb je složen z několika částí, které dohromady tvoří celé vytápěcí zařízení:

Své teplo předávají vytápěnému prostoru částečně tepelným zářením a částečně konvekcí (proudění tepla). Tvar a provedení prostoru hoření a ventilace udávají požadovaný způsob hoření.
Nejefektivnější krbová kamna a krbové vložky dosahují účinnosti přes 80 %. Běžná kachlová kamna předávají většinu tepla ve formě tepelného záření naproti tomu kamna nebo vložky s menší masou materiálu předávají většinu svého tepla konvekcí.