Charakteristickým znakem spalin od spotřebičů na plynná paliva je jejich nízká teplota a tvorba kondenzátu ve spalinové cestě.
Ta musí být proto v tomto případě odolná vůči účinkům kondenzátu se schopností tento kondenzát zachytit a odvést do kanalizace.
Vzhledem k nízkým teplotám spalin je možno využít vedle tradičních materiálů pro odvod spalin jako je keramika nebo nerezová ocel také plasty.
Při připojení uzavřených spotřebičů typu C je výhodné, pokud komínový systém zajistí i přímý přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče.