Akumulační sálavé stavby mají za úkol teplo vzniklé spalováním paliva v krbové nebo kamnové vložce uložit do materiálu obestavby, akumulačních prstenců či tahů a následně ho vydávat formou sálání po dlouhou dobu, i když už se v topeništi netopí.

V podstatě krb funguje tak, že např. přikládáte dřevo tři hodiny a poté dalších šest hodin krb sálá akumulované teplo do svého okolí.

Délka akumulace a následného sálání je závislá jak na použité krbové či kamnové vložce, tak déce a materiálu tahů a konstrukci samotného pláště kamen či krbu.

Možné a velice oblíbené jsou i krby kombinové, které mají ventilační mřížky s žaluzií. Pokud potřebujete, aby teplo rychleji proniklo do místnosti, jednoduše otevřete mřížky a tak se stane z krbu akumulačního krb teplovzdušný. Po uzavření mřížek je opět krb akumulační.

Sálání z akumulačního krbu je velice zdravé a příjemné. Narozdíl od teplovzdušných krbových obestaveb, kde teplo vychází z výdechových mřížek, tzn. že teplo je pouze u stropu, u akumulačních krbů vychází teplo z pláště krbu z takzvané teplosměnné plochy rovnoměrně do místnosti jako infračervené záření.

VÝHODY:

  • možnost akumulace tepla na 12 a více hodin
  • velice nízká spotřeba paliva a vysoká efektivita využití paliva 
  • zdravé sálavé teplo
  • nespočet designových variant
  • vhodné především do nízkoenergetických objektů
  • rovnoměrné teplo v celé místnosti

NEVÝHODY:

  • vyšší náklady na materiál a kamnovou vložku
  • velká hmotnost – potřeba dostatečně únosný podklad
  • vysoká odbornost od projekce až po realizaci

KONSTRUKCE AKUMULAČNÍHO KRBU

Obestavby akumulačních krbů se provádí nejčastěji z akumulačního materiálu (např. šamot, žárobeton, kachloví, akumulační tvarovky). Tyto materiály akumulují teplo z krbové vložky na povrch krbové obestavby a postupně ho uvoňují do místnosti. Okolní konstrukce musí být chráněny před teplem z krbu tak, aby jejich teplota nebyla vyšší než 85°C. Proto může být v zadní části krbu zesílená izolace nebo v případě dřevostaveb odvětrávaná (zároveň čistitelná) vzduchová mezera. Součástí akumulačního krbu bývá soustava tahů. Konstrukce akumulačního krbu musí umožňovat čištění a kontrolů všech tahů. Akumulační krb musí splňovat obecné požadavky stavby krbu


SPRÁVNÁ VOLBA MATERIÁLŮ PRO STAVBU AKUMULAČNÍHO KRBU 


Aby akumulační krb správně fungoval, je nezbytné, aby byl postaven ze správných materiálů, které jsou k tomu určené. Rozhodně tedy krb nesmí být postaven z izolačních desek nebo dokonce ze sádrokartonových desek či tvarovek Ytong apod. Cílem akumulačního krbu je zmírnit intenzitu tepla tím, že materiál, ze kterého je krb postaven, bude teplo akumulovat a následně odvede formou sálání do okolního prostředí. Čím více tepla krb dokáže pojmout, tím déle potom bude hřát i bez dalšího přikládání.

Základem akumulačního krbu je vhodně vybraná krbová neboli kamnová vložka. Ne všechny krbové vložky jsou na tuto obestavbu vhodné. Většina výrobců totiž vyžaduje ochlazování vložky během topení studeným vzduchem (tzv. konvekcí). Vložky které jsou pro akumulační krby vhodné jsou například Hoxter, Spartherm, Brunner, Kobok nebo Romotop. U některých modelů je také podmíněna minimální plocha obestavby v mv závislosti na typu a tloušťce pláště stavby. Je to z toho důvodu, aby vzniklé teplo bylo odváděno v dostatečné míře a nedošlo tak k deformaci některých částí krbových vložek.

 

Pokud byste rádi ještě zvýšili akumulaci, je možné použít akumulační prstence, které jsou umístěné přímo na krbové vložce. Další možností jak zbýšit akumulaci je krátký tah z tahových tvarovek, šamotových tahových tvarovek, šamotových plátků, nebo i některých litinových výměníků. Je důležité správné nadimenzování takového tahu, proto je třeba využít znalosti a zkušenosti kamnáře.

Akumulační krb si můžeme představit jako krb, který akumuluje teplo, nemá ventilační mřížky a obestavba je postavena z akumulačního materiálu jako je například šamot. Dalším důležitým aspektem je volba materiálu pro samotný plášť krbové obestavby, tím totiž určíme, jak rychle krb od zatopení začne hřát, jaká bude povrchová teplota na plášti a délka akumulace. Pro rychlé teplo s vyšší povrchovou teplotou budeme volit především desky z litého šamotu, které mají tloušťku jen 2,5 cm. Pokud stavíme krb v domě, který má malou tepelnou ztrátu jako například pasivní či nízkonenergtické domy, využijeme desky s tloušťkou 3,5 cm, které mají schopnost pojmout velké množství tepla a mají i nižší povrchovou teplotu.

Akumulační krb či kamna nemusí mít nutně vzhled kachlových kamen, které jistě dobře znáte, ale může mít i zcela moderní vzhled a stát se tak perfektním designovým prvkem Vašeho obydlí s vysokou účinností. V současné době jsou velice populární malé sálavé obestavby s krátkým tahovým systémem (cca 3,5m) a např. vyhřívaným sezením či ležením. Moderní vzhled je dosažen pomocí ostrých hran, designových povrchových úprav či velkoplošnou keramikou.

Nechte si akumulační krb nadimenzovat od profesionálů!