Ještě než se do vložkování komínu pustíte, resp. si na tuto práci zavoláte odborníka, je třeba nechat komín prohlédnout a zkontrolovat spalinové cesty. To mimo jiné odpoví na otázku, jakou komínovou vložku zvolit.

PROČ SI NECHAT VYVLOŽKOVAT KOMÍN:

  • Přecházíte na jiný druh paliva.
  • Váš komín má špatný tah.
  • Komínový průduch neodpovídá platným předpisům.
  • Kondenzát proniká do komínové stěny.
  • V místnosti cítíte zápach spalin.
  • Instalujete spotřebič o větším výkonu.
  • Původní vložka v komínu je již nefunkční.
      • Vložkování komínů představuje osvědčenou rekonstrukci komínů, která vede ke zlepšení tahu a zvýšení bezpečnosti při vytápění. Zpravidla následuje po frézování komínu